Във втория ден на гостуването на Mind Factory темата на нашия разговор е Digital Smile Design - как може да ни помогне в ежедневната практика, като улесни комуникацията между клиника, зъботехническа лаборатория и пациентите.