Днудневен практически курс

  10.11.2018 Микро-прерарация
 • 8:30 - 8:45 ч. - Регистрация
 • 8:45 - 10:00 ч. - Видове препарации и инструментариум за тях. Отпечатъчни техники
 • 10:00 - 10:30 ч. - Кафе пауза
 • 10:30 - 11:00 ч. - Демонстрация
 • 11:00 - 13:00 ч. - Практическа част I - Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
 • 13:00 - 14:00 ч. - Обедна почивка
 • 14:00 - 15:30 ч. - Практическа част II - Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
 • 15:30 - 16:00 ч. - Кафе пауза
 • 16:00 - 17:30 ч. - Практическа част III - Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом

 • *Забележка: На всеки участник ще бъдат изработени на CAD-CAM керамични фасети на две от препарациите им.

  24.11.2018 Микро-фиксация
 • 8:30 - 10:00 ч. - Видове материали за фиксация
 • 10:00 - 10:30 ч. - Кафе пауза
 • 10:30 - 11:30 ч. - Методи за изолиране и протокол за фиксиране
 • 11:30 - 13:00 ч. - Демонстрация
 • 13:00 - 14:00 ч. - Обедна почивка
 • 14:00 - 16:00 ч. - Практическа част I - Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом
 • 16:00 - 16:30 ч. - Кафе пауза
 • 16:30 - 18:30 ч. - Практическа част II - Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом
 • 20:00 ч. - Практическа част III - Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом

 • *Забележка: Брой участници - 6 души

  Цена:2100 лв. за двата дни и социалната програма
  Оставаме на Ваше разположение за всякакви възникнали допълнителни въпроси!
  Лице за контакт - Тереза Антова
  - тел. 088 956 8600
  - e-mail: [email protected]