Лекционен ден, в който Д-р Петя Иванова, ще сподели опита си в ендодонтското лечение.Програма
Цена: 820лв.тел 0889 500 199 email [email protected] Лице за контакт: Кремена

По време на курса ще разгледаме разчертаване и измерване на профилна телерентгенография, видове анализ и интерпретация на измерванията. Кой анализ да изберем или да комбинираме няколко ? 
Курсът ще се проведе на 13.03.2021г. в обучителен център Mind Factory гр. София. 

Цена: 640 лв с ДДС с включен обяд
Оставаме на ваше разположение за всякакви възникнали допълнителни въпроси!

Вижте повече