23.02.2019 Микро-препарация

09:00ч. – 9:30ч. Регистрация
09:00ч. – 10:30ч. Видове препарации и инструментариум за тях. Отпечатъчни техники.
10:30ч. – 10.45ч. Кафе пауза
10:45ч. – 11:45ч. Демонстрация
11:45ч. – 13:00ч. Практическа част I – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
13:00ч. – 14:00 ч. Обяд
14:00ч. – 15.30ч. Практическа част II – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
15.30ч. – 16:00ч. Кафе пауза
16:00ч. – 17.30ч. Практическа част III – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом

19:30ч. – Вечеря

*Забележка : На всеки участник, ще бъдат изработени на CAD-CAM керамични фасети на два вида препарации.

24.02.2019 Микро-фиксация

9:00ч.– 10:30ч Видове материали за фиксация
10:30ч. – 11:00ч. Кафе пауза
11:00ч. – 11:30ч. Методи за изолиране и протокол за фиксиране
11:30 ч. – 13:00ч. Демонстрация
13:00ч. – 14:00ч Обяд
14:00ч. – 16:00ч. Практическа част I – Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом
16:00ч. – 16:30ч. Kафе пауза
16:30ч. – 18:00ч. Практическа част II – Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом

* Забележка :

– Брой участници – 6 души

– За придружител извън курса на вечерята цената е 60лв.

– Цена: 2100лв за двата дни с включена социална програма
– Краен срок за плащане – 31.01.2019г

Оставаме на Ваше разположение за всякакви възникнали допълнителни въпроси!
Курсов координатор – Тереза Антова- тел 088 956 8600
[email protected]

Вижте повече