Лекционен ден, в който Д-р Петя Иванова, ще сподели опита си в ендодонтското лечение.Програма
Цена: 640 лв с ДДС с включен обядтел 088 956 8600 Лице за контакт: Тереза Антова

9.00 – 9.30ч. Регистрация и представяне
9.30 – 11.00ч. Принципи за достъп и инструментиране на корено-каналната система
– Изолация
– Достъп и обработка на пулпната камера
– Видове инструменти по размер, дизайн и материал
Видове иригация – приложение
11.00 – 11.30ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00ч. Стъпки при различни клинични ситуации
– Пулпит
– Периодонтит
– Релечение
– Ендо – периодонтални лезии
– Киста
Обтуриране
– Обтуриране на корено-каналната система
– Обтуриране на ендо – кавитета
13.00 – 14.00ч. Обяд
14.00 – 15.30ч. Детайли при работа с оперативен микроскоп
– настройки на фокуса
– огледала
– позиции на работа
Дискусия
Цена: 640 лв с ДДС с включен обяд
Оставаме на ваше разположение за всякакви възникнали допълнителни въпроси!

Вижте повече