На 30.06 ще продължим темата за естетика. При „Планиране и Анализ на усмивката“ екипа на д-р Елена Пенчева ни впечатли с бързина остър ум.
Сега сме им приготвили ново предизвикателство със следващия етап от нейното изпълнение, а именно „Фасети – изкуството на красивата усмивка“.