Отново сме с прекрасният екип на Амая Клиник. Др-Панов ще сподели опита си в избора на имплант. Какви харсктеристики да търсим в имплантната система. Как да протезираме след това в зависимост от клиничната ситуация. Всеки случай се обсъжда и дискутира, за да се стигне до най-доброто решение.