Днудневен практически курс

10.11.2018 Микро-прерарация
8:30 – 8:45 ч. – Регистрация
8:45 – 10:00 ч. – Видове препарации и инструментариум за тях. Отпечатъчни техники
10:00 – 10:30 ч. – Кафе пауза
10:30 – 11:00 ч. – Демонстрация
11:00 – 13:00 ч. – Практическа част I – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка
14:00 – 15:30 ч. – Практическа част II – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом
15:30 – 16:00 ч. – Кафе пауза
16:00 – 17:30 ч. – Практическа част III – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом

*Забележка: На всеки участник ще бъдат изработени на CAD-CAM керамични фасети на две от препарациите им.

24.11.2018 Микро-фиксация
8:30 – 10:00 ч. – Видове материали за фиксация
10:00 – 10:30 ч. – Кафе пауза
10:30 – 11:30 ч. – Методи за изолиране и протокол за фиксиране
11:30 – 13:00 ч. – Демонстрация
13:00 – 14:00 ч. – Обедна почивка
14:00 – 16:00 ч. – Практическа част I – Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом
16:00 – 16:30 ч. – Кафе пауза
16:30 – 18:30 ч. – Практическа част II – Фиксиране на фасети с оперативен микроскоп на фантом
20:00 ч. – Практическа част III – Трениране на препарации с оперативен микроскоп на фантом

*Забележка: Брой участници – 6 души

Цена:2100 лв. за двата дни и социалната програма
Оставаме на Ваше разположение за всякакви възникнали допълнителни въпроси!
Лице за контакт – Тереза Антова
– тел. 088 956 8600
– e-mail: [email protected]